Variadors Trifàsics

VET 

  • Autotransformador trifàsic reversible, no separador de circuits, entrada 400V i sortida regulable 0-400 V construït segons VDE-0570-2-14 – IEC-UNE-EN-61558-2-13 – Directiva 2014/35UE.
  • Columna trifàsica formada per tres variadors monofàsics. Per a la seva classificació cal tenir en compte que la potència total és la suma de les potències dels tres variadors.
  • Nucli toroidal tractat. Compactat en resina. Grau de protecció         IP-00. Classe Tèrmica T-40 / E. Freqüència 50-60 Hz.
  • Pista rectificada on estableix contacte una escombreta a través de la qual s’obtenen les diferents tensions de sortida sense escalonaments.
  • Regulació mecànica mitjançant comandament manual, o motoritzat sota comanda. Muntatge transcuadre.
  • Articles de fabricació sota comanda.

A46 (4000V /0-400V REG.) 

Comments are closed.