Autotransformadors Trifàsics

AT

 • • Autotransformador trifàsic reversible no separador de circuits, relació de tensió 400 / 230V-N, construït segons IEC-UNE-EN-61.558-1, IEC-UNE-EN-61558-2-13, IEC / UNE-EN 60.076-11 Directiva 2014 / 35UE
  • Bobinats Classe HC (200 º) i aïllament:  Classe F (140 º) Ta = 40ºC
  • Bobinats impregnats en vernís. tropicalitzat
  • Freqüència 50-60 Hz
  • Tensió prova: 3 kV. Protecció contra xocs elèctrics Classe I.
  • Grau de protecció de l’envolvent IP-00, IP-23 o IP-65.
  • Autotransformador fix segons la seva mobilitat i no resistent als curtcircuits per construcció

D44 (400V -230V-N)

Comments are closed.