Tri-Monofàsics

TVV

 • • Transformador separador de circuits i angle de fase segons Grup connexió (veure informació tècnica). Construït segons Norma EN-61558 (fins 31,5 KVA) i resta segons EN-60076 i Directiva 2014/35 / UE.
  • Bobinats Classe HC (200 º) i aïllament: <160kVA Classe F (140 º) Ta = 40ºC / ≥ 160 kVA Classe H (165º) Ta = 40ºC.
  • Bobinats impregnats en vernís. tropicalitzat
  • Freqüència 50-60 Hz
  • Tensió prova: PRI / SEC: 4,5 kV – PRI / MES: 4,5 kV – SEC / MES: 4,5 kV. Protecció contra xocs elèctrics Classe I.
  • La connexió VVinv aconsegueix reequilibrar càrregues monofàsiques en una xarxa trifàsica. L’ intensitat en la fase central pot arribar al doble de la intensitat nominal.
  • Grau de protecció de l’envolvent IP-00, IP-23 o IP-65.
  • Perns d’elevació a partir de 10KVA.
  •. Tropicalitzat.
  • És un transformador fix segons la seva mobilitat, i no resistent als curtcircuits per construcció.
  • Possibilitat de tensions personalitzades

E44 (400V (III) /230V-N  VVinv) 

B70 (230V (III) /230V-N  VVinv) 

Tensions especials 

Comments are closed.