Ús Mèdic Trifàsics

TTQ

 • Transformador separador de circuits i doble aïllament, construït s / Norma UNE-EN-61.558-2 -15 – Directiva 2014/35 / UE.
 • Bobinats Classe HC (200 º) i aïllament classe B (120 º). Ta = 40ºC.
 • Bobinats impregnats en vernís. Tropicalitzat.
 • Tensió de prova: PRI / SEC: 4,5 kV – PRI / MES: 4,5 kV – SEC / MES: 4,5 kV.
 • Doble aïllament amb pantalla electrostàtica (P) entre debanats, connectada a born de terra.
 • Protecció contra xocs elèctrics classe I.
 • Corrent de fuga màx. respecte a terra <5mA.
 • Io <3% * In.
 • Baixa inducció – Caiguda de tensió entre buit i càrrega inferior al 5%.
 • Sondes tèrmiques PTC de 110ºC connectades a bornes lliures de tensió.
 • Grau de protecció de l’envolvent IP-00, segons UNE 20324-EN 60529.
 • Grup de connexió YNd5.
 • Freqüència 50-60 Hz.
 • Possibilitat de muntatge vertical o horitzontal.
 • Perns d’elevació a partir de 10 KVA.
  

E84 (400V-N/P/230V)  

E85 (400V-N/P/230V-N)

Comments are closed.