Monofàsiques Estabilitzades

FEG / FER

 • Aplicació per a l’alimentació d’equips de corrent continu que requereixin d’unatensió estable sense variacions de xarxa i càrrega, i amb molt baixa tensió d’arrissat. (PLC, Detectors, Temporitzadors, …)
 • Característiques generals de fonts regulades s/UNE-20589 i CEI 478-I.
 • En els models amb transformador de seguretat s / Norma EN61558,2006/95CEE. Amb devanats classe H (180º) i aïllament classe F (155º), tensió de prova 4 KV entre bobinats i 2.5 KV contra massa.
 • Grau de protecció de l’envolvent IP-20, segons UNE 20324-EN 60529. Classetèrmica T-40/E.
 • Freqüència 50-60 Hz
 • Tensió d’arrissat <0,2%.
 • Tensió de sortida estabilitzada 24 V ± 3% ajustable amb potenciòmetre i amb regulació de càrrega del 1,3%, limitada en intensitat i curtcircuitable.
 • Deriva tèrmica màxima del 0,08% i refrigeració per convecció d’aire natural.
 • Protegides mitjançant fusible en secundari amb Led verd senyalitzador de tensió i Led vermell indicador de sobrecàrrega tèrmica.
 • Protecció tèrmica per desconnexió electrònica amb rearmament automàtic iretard a la posada en marxa.
 • Per tensions diferents a les indicades, consultar.

Comments are closed.