Auto Generador de Neutre Artificial

TNA

  • Autotransformador Generador de Neutre Artificial.
  • Adequat per a totes aquelles instal·lacions que, per les seves característiques no tinguin Neutre.
  • El Neutre generat NO és apte per a càrrega, i, únicament es podrà utilitzar com a neutre de retorn o referència.
  • Construït segons IEC-UNE-EN-61.558-1, IEC-UNE-EN-61558-2-13, IEC / UNE-EN 60.076-11 Directiva 2014 / 35UE.
  • Bobinats Classe HC (200 º) i aïllament: Classe F (140 º) Ta = 40ºC.
  • Bobinats impregnats en vernís. Tropicalitzat.
  • Freqüència 50-60 Hz.
  • Tensió prova: 3 kV. Protecció contra xocs elèctrics Classe I.
  • És un autotransformador fix segons la seva mobilitat, i no resistent als curtcircuits per construcció.

E70 (400V/400V-N) 

Comments are closed.