Fonts d’Alimentació Monofàsiques Lineals

FFS

 • Font d’Alimentació Filtrada, no regulada.
 • No estabilitzada
 • Regulació de tensió ± 15 V al primari
 • Construït segons Norma EN-61558 – Directiva 2014/35 / UE, UNE-EN 61000-3-2: 2006.
 • Amb debanats classe HC (200ºC) i aïllament classe F (140 º),
 • Tensió de prova: 4,5 kV Entrada AC i sortida DC / AC. 2,5 kV Contra massa.
 • Grau de protecció de l’envolvent IP-00, segons EN 60529.
 • Freqüència 50-60 Hz.
 • CC sense ondulació: corrent amb% d’ondulació ≤ 10% valor eficaç (ITC-BT-36)
 • Rendiment:> 80% amb càrrega nominal i en tota la corba de càrrega.
 • Protegides mitjançant fusible en secundari.
 • Per tensions diferents a les indicades, consultar.

15-0-15-230-400 V (AC) / 12 V (DC)

15-0-15-230-400 V (AC) / 24 V (DC)

Comments are closed.