Monofàsiques Filtrades

FFG / FFR

  • Aplicació per a l’alimentació d’equips de corrent continu que no requereixen d’una tensió estable amb variacions de xarxa i càrrega. (Bobines, Vàlvules, Senyalització …)
  • Característiques generals de fonts filtrades s/EN-61558.
  • En els models amb transformador de seguretat s/Norma EN61558,2006/95CEE. Amb debanats classe H (180 º) i aïllament classe F (155 º), tensió de prova 4 KV entre bobinats i 2.5 KV contra massa.
  • Grau de protecció de l’envolvent IP-20, segons UNE 20324-EN 60529. Classe tèrmica T-40/E. Freqüència 50-60 Hz
  • Tensió d’arrissat <5%.
  • LED verd de senyalització de tensió protegits mitjançant fusible en secundari i varistor en fonts des de 3A fins a 10A.
  • Per tensions diferents a les indicades, consultar.
  • Muntades sobre base de PVC autoextingible UL-94 V-1 per a muntatge sobre tots els tipus de rail DIN amb borns per cable de 4 mm2 de secció.

  • Comments are closed.