Transformadors Monofàsics

Comandament i Control / Aïllament

(NRG – TKS – TRG -TUM )

Piscines i Fonts Ornamentals (SPK)

Làmapades LED  (SPL)

Mesura  de tensió : 

IP-00   (NRM)      CLASE 0,5 / 1     ESPECIALS

 IP-20   (TKM)      CLASE 0,5 / 1     ESPECIALS

Comments are closed.