Reactàncies Trifàsiques

RT

 • Construïdes segons IEC-UNE-UNE-EN-61.558-2 -20 – Directiva 2014/35 / UE.
 • Bobinats Classe HC (200ºC). Bobinats impregnats en Vernís. Tropicalitzat.
 • Aïllament Classe F (140 º C). Ta = 40ºC.
 • Tensió prova 3 KV contra massa. Protecció contra xocs elèctrics Classe I.
 • Connexió per borns protegides de contactes indirectes.
 • Grau de protecció de l’envolvent IP-00, segons Norma UNE 20324-EN 60529.

LÍNIA (400 V)

 • Calculades per a una tensió de xarxa de 3x400V iUKn    del 3,35% a intensitat nominal i freqüència 50 Hz.
 • Linealitat sense saturació fins a 1,5 * In
 • Sobrecàrrega tèrmica màxima admissible 1,3 * In
 • La seva aplicació es distingeix per l’eliminació d’harmònics, microtalls de commutació i disminució del Δi / At al qual es veuen sotmesos els semiconductors, pertorbacions generades pels convertidors estàtics de potència.

SORTIDA DE CONVERTIDOR (400 V) (V30)

 • Reactàncies per a l’augment del valor de L de la línia: reducció de l’arrissat a freqüència i els seus harmònics principals deguts a la
  commutació.
 • Eliminació de puntes de corrent deguts a la connexió dels condensadors en l’etapa de contínua.
  recomanada
  per a aplicacions en què la distància entre el variador i el motor és inferior a 50 metres.
 • Freqüència de commutació: 2-8 kHz.
 • Freqüència de sortida del convertidor: 0-70 Hz. Tensió nominal: 400 V ± 5%. Caiguda de tensió Uk = 3.0%.

400: 400V Uk = 3,35%

V30: 400 V Uk = 3,0%

Comments are closed.