Política de Qualitat

ISO 9001-2015 TÜV TECNOLÒGICA INDUSTRIAL S.A. en el seu afany de mantenir el seu objectiu de millora contínua ha decidit elaborar i implantar un sistema de qualitat que garanteixi la qualitat dels productes fabricats mitjançant les seguretats prèvies necessàries en els components, en els materials, en els processos, en els útils de fabricació i de verificació, en els mitjans i en l’entrenament i capacitat del personal. És per això necessari, la integració de tots els estaments de l’empresa, és a dir, la participació activa de tot el personal, amb la idea fonamental que la qualitat és cosa de tots i entre tots es construeix. 

L’orientació a la qualitat ens aproxima a l’optimització dels processos de fabricació i una millor gestió del coneixement, permetent una planificació ordenada de les fases que el componen, la detecció i eliminació de les incidències en el procés, mitjançant el tractament de les no conformitats de forma col.lectiva i participativa, permetent reduir costos de la no-qualitat. 

Per tot això, la Direcció de Tecnològica Industrial,S.A. ha decidit la implantació,seguiment i revisió permanent d’un sistema de gestió de qualitat. 

La Direcció.

Comments are closed.