Avís Legal General

1. Propietat intel·lectual del web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de TECNOLÒGICA INDUSTRIAL, S.A. amb domicili social a C. Santa Agnes n º 8, Polígon Industrial Sud, 08440 Cardedeu, NIF: A08441032 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Full 34.779, Tom 3293, Llibre 2655, Secció 2a, foli 1, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos .

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de TECNOLÒGICA INDUSTRIAL, SA. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei.

2. Contingut de la web i enllaços. En TECNOLÒGICA INDUSTRIAL, S.A. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web tecnotrafo.es

3. Intercanvi o difusió d’informació. TECNOLÒGICA INDUSTRIAL, S.A. declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a què s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. TECNOLÒGICA INDUSTRIAL, S.A.. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc web, i la configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics. En TECNOLÒGICA INDUSTRIAL, S.A. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de TECNOLÒGICA INDUSTRIAL, SA També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, TECNOLÒGICA INDUSTRIAL, SA, informa als seus clients que les dades personals li facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de TECNOLÒGICA INDUSTRIAL, SA La finalitat d’aquest fitxer és enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients.TECNOLÒGICA INDUSTRIAL, S.A. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients de TECNOLÒGICA INDUSTRIAL, S.A. podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic: ventas@tecnotrafo.es

7. Legislació i jurisdicció aplicables. Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

Inici

Comments are closed.